Huisregels

De eerste afspraak:

 • Bij de eerste afspraak dient u uw pasje van de zorgverzekeraar, een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) en indien van toepassing, de verwijzing van de (huis)arts/specialist mee te nemen.
 • Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, tijdens de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. In sommige gevallen vindt de behandeling direct plaats na de intake. Dit laatste geldt over het algemeen voor aan huis bezoeken en ook als er een dubbele tijd voor u gereserveerd wordt. Uw verzekering vergoedt dan twee zittingen.

Afspraak annuleren:

 • Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen (niet via e-mail). In het weekend of na werktijd kunt u een afspraak op tijd afzeggen door in te spreken op ons antwoordapparaat. Indien u niet 24 uur van tevoren de afspraak verzet, annuleert of als u zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht als een “niet nagekomen afspraak”. Afspraken die niet op tijd door u zijn geannuleerd mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

Wachtlijst:

 • Wij werken zonder wachtlijst.
 • Mocht u een voorkeur hebben voor één van onze therapeuten (bijvoorbeeld met specialisatie) dan kan het inplannen van een (eerste) afspraak langer duren.

Vergoeding:

 • Onze praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
 • Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar.
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Wij hebben geen inzicht in alle details van de verzekeringspakketten.
 • De polisvoorwaarden met betrekking tot uw vergoeding voor fysiotherapie dient u daarom zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, dient u de intake en behandeling(en) zelf te betalen.
 • Onze lijst met particuliere tarieven kunt u vinden in onze wachtkamer en op onze website.

Kwaliteit:

 • De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Stagiaires:

 • De praktijk kan studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid bieden om stage te lopen in onze praktijk. De stagiair kijkt mee en wordt begeleid door de fysiotherapeut tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Van tevoren zal hiervoor om uw toestemming worden gevraagd.

Telefoneren:

 • Telefoneren is niet toegestaan in onze wachtruimte i.v.m. de mogelijke verstoring. Gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling is uitsluitend toegestaan met toestemming van uw behandelaar in verband met verstoring van de behandeling.

Klachten:

 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Informatie hierover vindt u op internet bij de klachtencommissie van het KNGF (www.kngf.nl).

Gebruik oefenruimte:

 • De oefenruimte wordt gebruikt in bijzijn van uw behandelaar. Soms kan uw therapeut u instructies geven om voorafgaand aan, of na afloop van de behandeling zelfstandig te oefenen in de oefenzaal. Om verzekeringsredenen is dit alleen toegestaan op aanwijzing van uw behandelaar en wanneer uw behandelaar in de praktijk aanwezig is. Het is met name voor kinderen niet toegestaan gebruik te maken van de oefenruimte tenzij in het kader van een behandeling en in afwezigheid van de behandelend therapeut. I.v.m. hygiëne verzoeken wij u bij gebruik van de oefenzaal een handdoek mee te nemen of onze handdoekjes te gebruiken en in de wasmand te deponeren. Wij vragen u de gebruikte apparatuur schoon te maken met de aanwezige spray en papier.

Privacy reglement:

 • Bij Fysiotherapie Carnisselande is de wetgeving van toepassing waarin rechten en plichten zijn geregeld, o.a. ten aanzien van de privacywetgeving op de persoonsgegevens, klachtenregeling en de wetgeving op de Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)
 • Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn of haar patiëntendossier.
 • Zie ook privacyverklaring  

Mail:

 • Wanneer wij uw juiste e-mailadres hebben genoteerd in ons systeem, krijgt u bij het inplannen van een intake of behandeling eenmalig een mail met de bevestiging hiervan.

Algemeen:

 • In alle ruimtes is het verboden te roken.
 • De oefenruimte alleen betreden met schone sportschoenen.
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige fysiotherapeut(en) op te volgen.
 • Gelieve geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk (via info@fysio-carnisselande.nl) aan ons doorgeven.