Privacyverklaring Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Fysiotherapie Carnisselande kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapie Carnisselande. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw gegevens. Fysiotherapie Carnisselande kan de volgende gegevens van u verwerken, waaronder een aantal persoonsgegevens:

 • Voor – en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • BSN nummer en uw zorgverzekeringsgegevens.

Het gebruik van wettelijk persoonsgebonden nummers, zoals het BSN, is voor Fysiotherapie Carnisselande toegestaan en verplicht op grond van de wet. Zo moeten wij het BSN bijvoorbeeld gebruiken in het kader van de aan patiënten verleende zorg.

Fysiotherapie Carnisselande kan uw persoonsgegevens gebruiken

Fysiotherapie Carnisselande bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt om:

 • Te weten wie u bent;
 • Uw BSN nummer en persoonsgegevens te kunnen verifiëren;
 • Te kunnen declareren naar uw zorgverzekering;
 • Te kunnen communiceren met externe partijen zoals uw behandelend (huis)arts of uw zorgverzekering;
 • Te kunnen communiceren met andere externe partijen, zoals b.v. een rechtsbijstandsverzekering.

Dit gebeurt alléén nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Er zijn ook de zgn. bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens zijn noodzakelijk (als grondslag) om de behandelovereenkomst met u als patiënt uit te voeren en zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke plicht tot het bijhouden van een medisch dossier. Dit is besloten in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor medische gegevens, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd. 

U kunt een verzoek tot inzage in uw gegevens bij Fysiotherapie Carnisselande opvragen. Fysiotherapie Carnisselande zal zo snel als mogelijk op uw verzoek reageren. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Fysiotherapie Carnisselande bovengenoemde niet naleeft.

Beveiliging & gegevensstromen

Fysiotherapie Carnisselande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Fysiotherapie Carnisselande maakt gebruik van:

 • Een betrouwbare professionele (para)medische softwareleverancier Intramed;
 • Een beveiligde serveromgeving;
 • Beveiligde systeemcertificaten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Beveiligde systeemcertificaten/internetportalen waarbij er sprake is van gegevensstromen zijn:

 •  Vecozo, voor veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren. Vecozo geeft digitale certificaten uit aan partijen met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons)gegevens hebben gesloten. Met deze certificaten en kunnen de zorgverleners zich op het internet bij zorgverzekeraars authentiseren. Dit is o.a. nodig voor het raadplegen van verzekeringsgegevens, controle op verzekeringsrecht (de COV-check) en om te kunnen declareren;
 • SBV-Z, de Sector Berichten Voorziening in de Zorg, een overheidsorgaan om te kunnen controleren op BSN en persoonsgegevens;
 • Qualiview, de Fysio – Prestatie – Monitor, voor het klanttevredenheidsonderzoek. Uiteraard met voorafgaande toestemming van u;
 • Zorgmail/lifeline van het Rijnmondnet, om verslaglegging te kunnen doen aan uw behandelend (huis) arts;
 • Het Masterplan Kwaliteit in Beweging (KIB), van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) om mee te kunnen werken aan kwaliteitsonderzoek. Uiteraard met voorafgaande toestemming van u. Gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

U kunt uw vragen richten aan de FG (Functionaris Gegevensbescherming) van Fysiotherapie Carnisselande,

Middeldijkerplein 8, 2993 DL Barendrecht.

 

2021.01.29