Tarieven

Tarieven per 1 januari 2024

Behandeling Bedrag
Eerste screening, intake en onderzoek
€ 50,00

Behandeling Fysiotherapie

€ 45,00

Behandeling:

  • Manuele therapie
  • Instructie/overleg ouders
€ 55,00

Lange zitting fysiotherapie

€ 65,00
Toeslag voor aan-huis behandeling
€ 20,00
Niet nagekomen afspraak (indien niet 24 uur van tevoren afgezegd)
€ 35,00

Korte rapportage

€ 30,00

Meer gecompliceerd tijdrovend rapport, bijv. rapportage i.v.m. juridische bijstand

€ 75,00

Betaling
Met de meerderheid van de zorgverzekeraars is een contract gesloten. Dit betekent voor u dat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat, omdat er overeenstemming is met uw zorgverzekeraar over tarieven en voorwaarden. Indien er met uw zorgverzekeraar geen contract is afgesloten of als u geen verzekering heeft waarin fysiotherapie wordt vergoed ontvangt u een particuliere nota. Hiervoor gelden bovenstaande tarieven. Wij maken bij voorkeur gebruik van contante betaling of pinbetaling. In andere gevallen kan de betaling per automatische incasso gaan.

Wet en regelgeving
Bij Fysiotherapie Carnisselande is de wetgeving van toepassing waarin rechten en plichten zijn geregeld, o.a. ten aanzien van de privacywetgeving op de persoonsgegevens, klachtenregeling en de wetgeving op de Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).